Buy State Flags from Allstate FlagsBuy US flags from Five Star Flags
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Banov (Slovakia)

Nove Zamky okres, Nitra region

Last modified: 2002-02-01 by jarig bakker
Keywords: banov |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors
This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts See also:

Bánov flag

[flag of Bánov] by Jarig Bakker, 22 Jan 2002

Flag based on B/W image on this website. Description: Seven horizontal stripes: 1/9 white, 2/9 blue, 1/9 yellow, 1/9 red, 1/9 yellow, 2/9 blue, 1/9 white. The municipality has also the following flags and banners in use (see for examples Lamač): zástava, krátka zásta­va, koruhva, znaková zástava, kombinovaná alebo vežká koruhva, Štandarda starostu (všetko sú v podstate vlajky s odlišnou vežkosťou, tvarom, podža rozdielnosti použitia).
Jarig Bakker, 22 Jan 2002


Bánov CoA

[Bánov Coat of Arms] image from this website., reported by Jarig Bakker, 22 Jan 2002