Buy State Flags from Allstate FlagsBuy US flags from Five Star Flags
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Zlotoryja county (Poland)

Dolnoslaskie vojvodship

Last modified: 2003-04-12 by jarig bakker
Keywords: zlotoryja |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors
This page is best viewed using Central European fonts AKA ISO-8859-2 Other Zlotorya pages: See also:

Złotoryja county flag

[Zlotoryja county flag] by Jens Pattke, 15 Jan 2003

Here are the symbols of Zlotoryja (PL) County in the voivodship of Dolnyslaskie. Both symbols are proposals!
Source: this link (courtesy of Marshall Office of voj. Dolnoslaskie in Wroclaw). Old German name: Goldberg in Schlesien.
Some more information in Polish:

Jest już gotowy projekt herbu i flagi powiatu. Nawiązuje on do symboliki złotoryjskiej oraz tradycji górniczych naszych ziem.
Prace nad herbem rozpoczęto pod koniec 2000 r. Jego opracowaniem zajęło się Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Z kilku propozycji komisja oświaty i kultury Rady Powiatu minionej kadencji wybrała jedną. Po stylizacji orła projekt trafi na sesję samorządu już 30 grudnia. Wcześniej zapoznały się z nim komisje rady. Jeżeli radni przyjmą zaproponowany wizerunek, to kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii MSWiA na temat herbu. Nie ma ona jednak mocy wiążącej.

OPIS HERBU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO:
Herb odwołuje się do historii i bogatej tradycji tych ziem.
1. W górnym polu orzeł czarny z białą przepaską nawiązuje bezpośrednio do herbów dolnośląskich oraz tradycji i symboliki złotoryjskiej.
2. W dolnym polu: biało-czerwona szachownica. Prostokąty symbolizują sześć samorządowych gmin tworzących powiat tj. miasto Złotoryja, miasto Wojcieszów, gm. Złotoryja, gm. Zagrodno, m. i gm. Świerzawa, gm. Pielgrzymka).
Na nich umieszczone są górnicze symbole, nawiązujące do dawnych i obecnych tradycji: a/ górnictwa metali: złoto, rudy miedzi, rudy żelaza, b/ górnictwa skalnego: bazalt, piaskowce, wapienie.

OPIS FLAGI POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO:
Flaga składa się z dwóch pól. Na pierwszym, po lewej stronie, na żółtym tle, umieszczony jest orzeł z herbu powiatu, po prawej na szachownicy biało-czerwonej symbole górnicze.
Jens Pattke, 15 Jan 2003

Flag and CoA are now official. The symbols were adopted on 31 Jan 2003 by County Law.
Source: Uchwala Rady Powiatu Zlotoryjskiego Nr V/29/2003 z dnia 31.01.2003.
Jens Pattke, 2 Apr 2003


Złotoryja county CoA

[Zlotoryja county CoA] by Jens Pattke, 15 Jan 2003